BIO-NIK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

KRS: 0000482351

NIP: 6040135821

Wartość sumy komandytowej: 950 000,00 zł


OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

 

MEZO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku

z EURO STYL VERTEX spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Gdańsku,

BIO-NIK ENERGIA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Gdańsku, oraz

BIO-NIK ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku

 

uzgodnionego w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2021 r.

i udostępnionego w trybie art. 500 § 2 i 21 k.s.h.

 

BIO-NIK ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358639, NIP: 6040132886, REGON: 221039382, o kapitale zakładowym w wysokości 40.800,00 zł działając jako komplementariusz spółki

 

BIO-NIK ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482351, NIP: 6040135821, REGON: 221073769.

 

na podstawie art. 500 § 2 i 21 k.s.h. niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości z dniem 29 czerwca 2021 r. Plan Połączenia wraz z załącznikami uzgodniony i podpisany w Gdańsku dnia 29 czerwca 2021 r. pomiędzy następującymi Spółkami:

 

1.     MEZO spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000659779, NIP: 5833226699, REGON: 366384497, o kapitale zakładowym w wysokości 8.532.150,00 zł, jako spółką przejmującą, oraz

 

2.     EURO STYL VERTEX spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000472018, NIP: 5833161244, REGON: 221927770, o kapitale zakładowym w wysokości 570.850,00 zł, jako spółką przejmowaną 1, oraz

 

3.     BIO-NIK ENERGIA spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358639, NIP: 6040132886, REGON: 221039382, o kapitale zakładowym w wysokości 40.800,00 zł, jako spółką przejmowaną 2, oraz

 

4.     BIO-NIK ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482351, NIP: 6040135821, REGON: 221073769, jako spółką przejmowaną 3

 

Data publikacji: 29 czerwca 2021 r.

[Plan Połączenia wraz z załącznikami – plik do pobrania w wersji PDF]