BIO-NIK ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna powołana została w Gdańsku w 2010 roku. Powołaniu Spółki przyświecał cel tworzenia inwestycji w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Kadra zarządzająca Spółki posiada bogate doświadczenie w sektorze deweloperskim, mając w swoim dorobku zrealizowane inwestycje mieszkaniowe, handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe.
BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A. jest firmą realizującą projekty bioelektrowni począwszy od pozyskania lokalizacji po wybudowanie obiektu produkcyjnego.
Realizując inwestycje ściśle współpracujemy z naszymi parterami zagranicznymi, którzy to poprzez lata doświadczeń zdobyli wiedzę, umiejętności oraz najnowocześniejsze technologie w branży odnawialnych źródeł energii.

Spółka wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362502.
Główny Urząd Statystyczny nadał Spółce numer identyfikacyjny REGON 221073769, wpisując rodzaj przeważającej działalności jako: Wytwarzanie Energii Elektrycznej.
Numer Identyfikacji Podatkowej : 6040135821

 
BIO-NIK ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A,
ul. Leszczynowa 6, 80-175 Gdańsk
realizacja: gancarz.pl