BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. SKA
ul. Wspó³czesna 1 N, Borkowo
80-180 Gdańsk
Tel.: +48 517 700 152
e-mail: info@bio-nik.pl 
BIO-NIK ENERGIA Sp. z o.o. SKA
80-180 Gdańsk, ul. Wspó³czesna 1 N, Borkowo
design: gancarz.pl